Základné informácie

Súťažné zimné plávanie

Základné informácie o otužovaní všeobecne, o otužovaní vo vode

Základné informácie o rekreačnom  športovom otužovaní (rekreačnom zimnom plávaní)

Základné informácie o diaľkovom plávaní