Vitajte

na stránke  ŠPORTOVÉ OTUŽOVANIE

Prianím jej tvorcov je osloviť všetkých aktívnych, športovo zameraných otužilcov a priateľov zimného plávania na Slovensku. Bez ohľadu na to, či sa otužovaniu a zimnému plávaniu venujú individuálne, alebo ako členovia nejakej menšej skupinky, neformálneho združenia, či zavedeného,  dobre fungujúceho otužileckého klubu .

Stránka nie je spojená so žiadnym konkrétnym otužileckým klubom alebo združením. Naopak, cieľom je, popri existujúcich klubových stránkach, vytvoriť aj spoločnú, “nadklubovú platformu” pre všetkých  otužilcov v SR.

Všetkým chce prinášať zaujímavé a užitočné informácie o otužovaní, o zimnom plávaní, o domácich i zahraničných zimno-plaveckých súťažiach a podujatiach. A zároveň im umožniť zverejniť aktuálne informácie z ich regiónu, ich pozvánky, návrhy a  podnety.

Ako už napovedá samotný názov stránky, bude zameraná predovšetkým na športové otužovanie. Bude preferovať aktívnu, dynamickú formu otužovania v podobe rekreačného a najmä  súťažného zimného plávania.

Budeme vám vďační za vaše návštevy, ako aj za nápady, podnety, informácie a všetko, čím dokážete prispieť k zvýšeniu pestrosti a zaujímavosti tejto, pevne veríme, že aj vašej stránky.

Facebook Športové otužovanie

S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamujem všetkým príbuzným, priateľom, maratóncom-športovcom, ľadovým medveďom, žiakom, známym a susedom, že dňa 5.8.2020 o 20:00 hod. nás vo veku 74 rokov po poslednom svojom ťažkom "maratóne osudu“ opustil môj milovaný manžel, maratónec, športovec, otec, profesor PaedDr. Jaroslav Sopuch.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v Bratislave dňa 14.8. 2020 piatok o 16:15 hod. v Krematóriu. Manželka Milka.
Nech odpočíva v pokoji.
Česť jeho pamiatke.
... See MoreSee Less

View on Facebook

(Marek)
www.channelswimmingassociation.com/pilots/louise-jane
... See MoreSee Less

View on Facebook

(Marek) Zaujímavá akcia od Vranovských vydier 🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️ ... See MoreSee Less

View on Facebook