História diaľkové plávanie a otužovanie

História

Každý šport ma svoj vývoj v čase a je dobré sa vždy obzrieť dozadu, čo tu už bolo, aby sme nevymýšľali koleso nanovo. Taktiež je to priestor pre vzdanie holdu priekopníkom nášho športu.

Dejiny otužovania na Slovensku – MUDr. Jozef Makai

DIAĽKOVÉ PLÁVANIE – Doc. Dr. František Chorvát, CSc. a Ing. Boris Ferjenčík vydané ako bulletin,  brožúra, vydané TJ Slavín Bratislava v spolupráci s KDP SÚV ČSZTV 1977

Metodika Otužovaní – MUDr. Jaroslav Novák, MUDr. Václav Zeman, Ústav tělovýchovného lékářství LF UK, Plzeň – publikované v Medodické listy č. 3/79 – Vydal SÚV ČSZTV, vedeckometodické oddelenie

Sportovní Otužování – MUDr. Jaroslav Novák, Ústav tělovýchovného lékářství Lékařské fakulty Plzeň

Rozvoj Dálkového plavaní v ČSSR – MUDr. Jaroslav Novák, Ústav tělovýchovného lékářství Lékařské fakulty Plzeň

Výživa – známa, neznáma – MUDr. Robert Dinka, MUDr. Michal Holáň

 

Zo spoločnej histórie – ČSSR – František Venclovský

Archiv D: Poražený vítěz

Archiv D: La Manche – můj osud

 

Ročenka dálkového plavaní 2001

Ročenka dálkového plavaní 2002

 

O Snehu – článok z časopisu Quark február 2003 – Ingrid Damborská, Milan Lapin – Katedra meteorológie a klimatológie FMFI UK

 

Veľké ďakujem Romanovi Krajčovičovi za poskytnutie dokumentov. Bol to jeden z priekopníkov diaľkového plávania na Slovensku – krátky súhrn jeho spomienok a plavieb:

Roman Krajčovič

– diplom z Ústí na -31,2 km – toto sa plávalo ako nominačný pretek pre účasť na medzinárodných majstrovstvách Anglicka vo Windermere, ale nakoniec sa tam nešlo. V tom čase 31,2 km bol slovenský rekord, zaplávaný v bazéne.  DIPLOM

Zahraničné maratóny:

– Medzinárodný októbrový maratón Djéble – Lattaquie, Sýria – 25 km, 1978. S Pavlom Tomešom, Jitkou Grundovou a Zdenkom Jouklom.

– Maratón Myslibórz, Poľsko – 4,5 km, 1978. S Pavlom Tomešom a Jitkou Grundovou.

– Jazero Biale, Okuninka, Poľsko – 6 km, 1979. S Pavlom Tomešom a Jitkou Grundovou.

– Pharos maraton, Hvar, 1981. Nepamätám si, kto zo Slovákov tu bol ešte. V roku 1979 to boli Fedor Šimkovič (SVŠT) a Iveta Machková (SVŠT). Vedúci výpravy bol Boris Ferjenčík.

– Plutvový závod, t.j. organizované Zväzarmom, Ústí nad Labem Děčín. Predpokladám, že to bolo v 1980 alebo 1981.

DOKUMENTY A VÝSLEDKY Z ČIAS MINULÝCH – dávam do pozornosti výsledky a časy vtedajších plavcov. Klobúk dole. Dokumenty sú zoradené chronologicky od roku 1977 – 1988.

Rozpis 3. MS SSR v diaľkovom plávaní pre rok 1977 – zaujímavosť  MS boli rozdelené do 3 častí:
1. Maratón v teplej vode v dňoch 25.-26.6.1977
2. Nočný maratón 27.-28.8.1977
3. Maratón v chladnej vode v dňoch 15.-16.10.1977

Článok 1. majstrovstvá SSR – Zlaté Piesky

Články o DP

Propozície 1. ročník plaveckého maratónu TJ Slavín Bratislava 25.-26.6.1977

Článok o La Manche a DP 1977 – zaujímavosť článku – “nechýbali ani obaja čs. premožitelia kanála La Manche Fr. Venclovský a J. Novák. Ak všetko dobre pôjde, rátame s tým, že sa v krátkej budúcnosti pokúsi Ing. B. Ferienčík (alebo niekto z oddielu) ako prvý Slovák preplávať La Manche”.

Článok 9. ročník Brno & Olešná

Články Brno DP Krajčovič a Machková – Stari  Grad Hvar

Propozície na 2. ročník pohára TJ Slavín 30.6. – 2.7.1978

Článok z roku 1978

Článok s R. Krajčovičom 1978

4. ročník Pharos Maraton 2.9.1979

Propozície na 3. ročník pohára TJ Slavín a 2. ročník pohára TJ Kovo 7.7.1979

Propozície Pohár ChZJD v diaľkovom plávaní 5.7.1980

Výsledky súťaže 3. ročníka o Pohár TJ Kovo Bratislava na Zlatých Pieskoch 12.7.1980

Propozície 4. ročník plaveckého maratónu o Pohár TJ Kovo Bratislava na Zlatých Pieskoch 11.7.1981

Propozície 1. ročník plaveckého maratónu Ružín 29.8.1981

Návrh termínovej listiny v roku 1982

Propozície 2. ročník plaveckého maratónu Ružín 28.8.1982

Propozície 5. ročník plaveckého maratónu Ružín 31.8.1985, Majstrovstvá SSR

Propozície 6. ročník Ružínskeho maratónu súčasne MS SSR v DP 23.8.1986

Propozície 7. ročník Ružínskeho maratónu súčasne MS SSR v DP 22.8.1987

Termínová listina v roku 1988

Propozície a výsledky – 2. ročník súťaže v DP o Pohár ZV ROH CHZJD 4.7.1987

Propozície – 3. ročník súťaže v DP o Pohár ZV ROH CHZJD 2.7.1988

Propozície a výsledky “Veletržní plavecký maraton” v Brne 23.7.1988

Prebiehajú stále aktualizácie a priebežne dopĺňame nové a aj staré preplavby. Stránku neskôr prerozdelíme na plavby DP & ZP vo svete, domáce, ľadová míľa a podobne.

Ak neviete, ako sa hecnúť, zopár inšpirácií: na začiatok si stačí dať miestne jazero krížom, prípadne sa zúčastniť DP maratónu na 5 a viac km   – https://db.marathonswimmers.org/longest-swims/

Prosím, prihláste sa na zoli@sportoveotuzovanie.sk a doplníme, prípadne pridáme link na video.