Mapa

Mapa miest na otužovanie a zohriatie.

ďalšie prosím posielajte na bc.peter.horvath@gmail.com a mazo@mazo.sk