Dokumenty a Linky

Dokumenty pre sezónu 2024/2025

Pravidlá zimného plávania na sezónu 2024/2025

Súťažný poriadok na sezónu 2024/2025

Príloha povolené plavky, čiapky pri pretekoch

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre športovú aktivitu (LP) SK-EN

Tlačivo na protest

Informácie o právach dotknutých osôb

Informácia o poučení a súhlas so spracúvaním OÚ 2021

Informovaný súhlas rodiča

 


 

Dokumenty pre sezónu 2023/2024

Pravidlá zimného plávania na sezónu 2023/2024

Súťažný poriadok na sezónu 2023/2024

Príloha povolené plavky, čiapky pri pretekoch

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre športovú aktivitu (LP) SK-EN

Tlačivo na protest

Informácie o právach dotknutých osôb

Informácia o poučení a súhlas so spracúvaním OÚ 2021

Informovaný súhlas rodiča

 


 

Všeobecné dokumenty a linky

Pravidla zimního plavání CZ

Soutěžní řád zimního plavání CZ

Potvrzení lékařské prohlídky pro DZP

Kalendár ČP ZP a Propozície

Pravidlá IISA

Pravidlá IWSA

Otužovanie základy  – Základné informácie o otužovaní

Čo by mal otužilec vedieť  – Základné informácie pre otužilcov

Zaujimavé dokumenty

https://www.youtube.com/watch?v=h1cy_S6p74c

https://www.facebook.com/vedator.svk/posts/768233503623365?__tn__=K-R

www.swimmsvk.sk  – Slovenská plavecká federácia

Masters 25+ Webstránka

www.fina.org  -Svetová plavecká organizácia

www.swimmasters.eu  – Masters 25+

www.plavani.info  – Český svaz plaveckých sportů

www.zimni-plavani.info  – Česká zimnoplavecká stránka

www.ice-swimming.com  – Majstrovstvá sveta v športovom otužovaní

www.internationaliceswimming.com  – IISA – Ice Mile

www.channelswimmingassociation.com  – Organizácia zastrešujúca preplavby cez Kanál La Manche

www.acneg.com Organizácia zastrešujúca preplavby cez Gibraltar