Linky a Dokumenty

Užitočné dokumenty a linky pre otužilcov a plavcov

Nové: Pravidlá súťažného zimného plávania v SK 2019

Nové: Súťažný poriadok SK 2019

Nové: Lekárske potvrdenie aktualizácia 2019

Priatelia súťažní zimní plavci

Viacerí z vás signalizujete ťažkosti a problémy pri získavaní lekárskeho posudku o  zdravotnej spôsobilosti na zimné plávanie. Niektorí všeobecní lekári sa zdráhajú také potvrdenie vystaviť a posielajú žiadateľov k športovým lekárom.  Športoví lekári  majú na športovcov svoje postupy a požiadavky. Sú často zaneprázdnení a čakacie lehoty sú niekde pridlhé. Taktiež ich posudok  je drahší.

V snahe trochu zmierniť  nadmernú opatrnosť  všeobecných lekárov ako aj  prísnosť ich pohľadu na zimných plavcov bol  formulár  na lekársky posudok upravený tak, aby  čo najmenej zdôrazňoval  šport a športovú stránku zimného plávania, aj keď úplne sa tomu vyhnúť nedá. Taktiež je tu citácia zákona o športe, ktorá hovorí, že  žiadateľ ako amatérsky športovec vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť.

Pojem športová aktivita  reálne lepšie vystihuje skutočnosť, pretože zimné plávanie  nie je v SR  uznaným športom.

Samozrejme, v rozhovore s lekárom nebudeme  zdôrazňovať  náročnosť, či extrémnosť  súťaží v zimnom plávaní, naopak snažíme sa lekárovi vysvetliť, že ide o posúdenie zdravotného stavu k tomu, aby sme vôbec mohli (pri pravidelnej a dôkladnej príprave)   plávať v chladnej vode . Pretože niekde to organizátori  zimno-plaveckých  podujatí budú vyžadovať.

 

Doplnenie:

V sezóne 2019-2020 musí každý účastník predložiť ku kontrole originál lekárskeho potvrdenia a odovzdať kópiu potvrdenia, ktorá sa zakladá do dokumentácie SPvZP . Originál si ponecháva plavec.

Návrh Skratiek klubov, Teploty vody a bodovanie, Stručný záznam z operatívnej porady aktivistov 13.4.2019

Prihláška.pdf, Priháška.xls, Propozície, Plavky, čiapky, Čestné prehlásenie účastníka zimného plávania, Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre šport

Súťažné zimné plávanie

Pravidlá diaľkového plávania SK

Pravidla zimního plavání CZ

Soutěžní řád zimního plavání CZ

STD 2017 / 2018 CZ

Potvrzení lékařské prohlídky pro DZP

Kalendár ČP ZP a Propozície

Pravidlá IISA

Pravidlá IWSA

 

Otužovanie základy  – Základné informácie o otužovaní

Čo by mal otužilec vedieť  – Základné informácie pre otužilcov

Zaujimavé dokumenty

Ráčte vstúpiť … do ľadovej vody!Kedysi veľmi dávno, keď som ešte pozeral televíziu, zaradili vždy koncom roka…

Posted by Vedátor_sk on Monday, November 4, 2019

www.swimmsvk.sk  – Slovenská plavecká federácia

www.fina.org  -Svetová plavecká organizácia

www.swimmasters.eu  – Masters 25+

www.plavani.info  – Český svaz plaveckých sportů

www.zimni-plavani.info  – Česká zimnoplavecká stránka

www.ice-swimming.com  – Majstrovstvá sveta v športovom otužovaní

www.internationaliceswimming.com  – IISA – Ice Mile

www.channelswimmingassociation.com  – Organizácia zastrešujúca preplavby cez Kanál La Manche

www.acneg.com Organizácia zastrešujúca preplavby cez Gibraltar