Dokumenty a Linky

Dokumenty a linky pre otužilcov a plavcov

Dokumenty pre sezónu 2022/2023

Aktualizované 01.11.2022: Pravidlá zimného plávania na sezónu 2022/2023

Aktualizované 18.11.2022: Súťažný poriadok na sezónu 2022/2023 s platnosťou od 1.11.2022

Aktualizované 01.11.2022: Príloha povolené plavky, čiapky pri pretekoch

Aktualizované 01.11.2022: Bodovacia tabulka na sezónu 2022/2023


Dokumenty pre sezónu 2021/2022

Pravidlá súťažného zimného plávania v SK 2022

Súťažný poriadok SK 2022

Príloha 1-povolené plavky, čiapky pri pretekoch

Preteky vyžadujú lekársku prehliadku a vyplnenie GDPR viď:

SPvZP_KALENDÁR 2021-2022

Covid-automat

SPvZP_2021_Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre športovú aktivitu

SPvZP_2021-2022_Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre športovú aktivitu SK-EN verzia

Informácie o právach dotknutých osôb

Informácia o poučení a súhlas so spracúvaním OÚ 2021


Všeobecné dokumenty a linky

Pravidla zimního plavání CZ

Soutěžní řád zimního plavání CZ

Potvrzení lékařské prohlídky pro DZP

Kalendár ČP ZP a Propozície

Pravidlá IISA

Pravidlá IWSA

 

Otužovanie základy  – Základné informácie o otužovaní

Čo by mal otužilec vedieť  – Základné informácie pre otužilcov

Zaujimavé dokumenty

Ráčte vstúpiť … do ľadovej vody!Kedysi veľmi dávno, keď som ešte pozeral televíziu, zaradili vždy koncom roka…

Posted by Vedátor_sk on Monday, November 4, 2019

www.swimmsvk.sk  – Slovenská plavecká federácia

www.fina.org  -Svetová plavecká organizácia

www.swimmasters.eu  – Masters 25+

www.plavani.info  – Český svaz plaveckých sportů

www.zimni-plavani.info  – Česká zimnoplavecká stránka

www.ice-swimming.com  – Majstrovstvá sveta v športovom otužovaní

www.internationaliceswimming.com  – IISA – Ice Mile

www.channelswimmingassociation.com  – Organizácia zastrešujúca preplavby cez Kanál La Manche

www.acneg.com Organizácia zastrešujúca preplavby cez Gibraltar