Preplavby & História

História

Každý šport ma svoj vývoj v čase a je dobré sa vždy obzrieť dozadu, čo tu už bolo, aby sme nevymýšľali koleso nanovo. Taktiež je to priestor pre vzdanie holdu priekopníkom nášho športu.

Dejiny otužovania na Slovensku – MUDr. Jozef Makai

DIAĽKOVÉ PLÁVANIE – Doc. Dr. František Chorvát, CSc. a Ing. Boris Ferjenčík vydané ako bulletin,  brožúra, vydané TJ Slavín Bratislava v spolupráci s KDP SÚV ČSZTV 1977

Metodika Otužovaní – MUDr. Jaroslav Novák, MUDr. Václav Zeman, Ústav tělovýchovného lékářství LF UK, Plzeň – publikované v Medodické listy č. 3/79 – Vydal SÚV ČSZTV, vedeckometodické oddelenie

Sportovní Otužování – MUDr. Jaroslav Novák, Ústav tělovýchovného lékářství Lékařské fakulty Plzeň

Rozvoj Dálkového plavaní v ČSSR – MUDr. Jaroslav Novák, Ústav tělovýchovného lékářství Lékařské fakulty Plzeň

Výživa – známa, neznáma – MUDr. Robert Dinka, MUDr. Michal Holáň

 

Zo spoločnej histórie – ČSSR – František Venclovský

Archiv D: Poražený vítěz

Archiv D: La Manche – můj osud

 

O Snehu – článok z časopisu Quark február 2003 – Ingrid Damborská, Milan Lapin – Katedra meteorológie a klimatológie FMFI UK

 

Veľké ďakujem Romanovi Krajčovičovi za poskytnutie dokumentov. Bol to jeden z priekopníkov diaľkového plávania na Slovensku – krátky súhrn jeho spomienok a plavieb:

Roman Krajčovič

– diplom z Ústí na -31,2 km – toto sa plávalo ako nominačný pretek pre účasť na medzinárodných majstrovstvách Anglicka vo Windermere, ale nakoniec sa tam nešlo. V tom čase 31,2 km bol slovenský rekord, zaplávaný v bazéne.  DIPLOM

Zahraničné maratóny:

– Medzinárodný októbrový maratón Djéble – Lattaquie, Sýria – 25 km, 1978. S Pavlom Tomešom, Jitkou Grundovou a Zdenkom Jouklom.

– Maratón Myslibórz, Poľsko – 4,5 km, 1978. S Pavlom Tomešom a Jitkou Grundovou.

– Jazero Biale, Okuninka, Poľsko – 6 km, 1979. S Pavlom Tomešom a Jitkou Grundovou.

– Pharos maraton, Hvar, 1981. Nepamätám si, kto zo Slovákov tu bol ešte. V roku 1979 to boli Fedor Šimkovič (SVŠT) a Iveta Machková (SVŠT). Vedúci výpravy bol Boris Ferjenčík.

– Plutvový závod, t.j. organizované Zväzarmom, Ústí nad Labem Děčín. Predpokladám, že to bolo v 1980 alebo 1981.

DOKUMENTY A VÝSLEDKY Z ČIAS MINULÝCH – dávam do pozornosti výsledky a časy vtedajších plavcov. Klobúk dole. Dokumenty sú zoradené chronologicky od roku 1977 – 1988.

Rozpis 3. MS SSR v diaľkovom plávaní pre rok 1977 – zaujímavosť  MS boli rozdelené do 3 častí:
1. Maratón v teplej vode v dňoch 25.-26.6.1977
2. Nočný maratón 27.-28.8.1977
3. Maratón v chladnej vode v dňoch 15.-16.10.1977

Článok 1. majstrovstvá SSR – Zlaté Piesky

Články o DP

Propozície 1. ročník plaveckého maratónu TJ Slavín Bratislava 25.-26.6.1977

Článok o La Manche a DP 1977 – zaujímavosť článku – “nechýbali ani obaja čs. premožitelia kanála La Manche Fr. Venclovský a J. Novák. Ak všetko dobre pôjde, rátame s tým, že sa v krátkej budúcnosti pokúsi Ing. B. Ferienčík (alebo niekto z oddielu) ako prvý Slovák preplávať La Manche”.

Článok 9. ročník Brno & Olešná

Články Brno DP Krajčovič a Machková – Stari  Grad Hvar

Propozície na 2. ročník pohára TJ Slavín 30.6. – 2.7.1978

Článok z roku 1978

Článok s R. Krajčovičom 1978

4. ročník Pharos Maraton 2.9.1979

Propozície na 3. ročník pohára TJ Slavín a 2. ročník pohára TJ Kovo 7.7.1979

Propozície Pohár ChZJD v diaľkovom plávaní 5.7.1980

Výsledky súťaže 3. ročníka o Pohár TJ Kovo Bratislava na Zlatých Pieskoch 12.7.1980

Propozície 4. ročník plaveckého maratónu o Pohár TJ Kovo Bratislava na Zlatých Pieskoch 11.7.1981

Propozície 1. ročník plaveckého maratónu Ružín 29.8.1981

Návrh termínovej listiny v roku 1982

Propozície 2. ročník plaveckého maratónu Ružín 28.8.1982

Propozície 5. ročník plaveckého maratónu Ružín 31.8.1985, Majstrovstvá SSR

Propozície 6. ročník Ružínskeho maratónu súčasne MS SSR v DP 23.8.1986

Propozície 7. ročník Ružínskeho maratónu súčasne MS SSR v DP 22.8.1987

Termínová listina v roku 1988

Propozície a výsledky – 2. ročník súťaže v DP o Pohár ZV ROH CHZJD 4.7.1987

Propozície – 3. ročník súťaže v DP o Pohár ZV ROH CHZJD 2.7.1988

Propozície a výsledky “Veletržní plavecký maraton” v Brne 23.7.1988

Prebiehajú stále aktualizácie a priebežne dopĺňame nové a aj staré preplavby. Stránku neskôr prerozdelíme na plavby DP & ZP vo svete, domáce, ľadová míľa a podobne.

Ak neviete, ako sa hecnúť, zopár inšpirácií: na začiatok si stačí dať miestne jazero krížom, prípadne sa zúčastniť DP maratónu na 5 a viac km   – https://db.marathonswimmers.org/longest-swims/

Prosím, prihláste sa na zoli@sportoveotuzovanie.sk a doplníme, prípadne pridáme link na video.

La Manche

Sólo

16.8.1974       Jan Novák,  31 r., smer A-F,  čas 13:27,  ČSSR (občan ČR, hlási sa k slovenskej národnosti) video, coach (Pavel Tomeš)

31.8.1975       Jan Novák,  32 r., smer A-F, čas 12:45,  ČSSR (občan ČR, hlási sa k slovenskej národnosti), coach (František Venclovský)

2.8.2002          Zoltán Makai, 25 r., smer A-F, čas 11:22,  SVK video, coach (Michal Šterba)

7.8.2004          Jozef Lendacký, 40 r., smer A-F, čas 14:28,  SVK

29.8.2008       Jaroslav Sopúch, 62 r., smer A-F, čas po 2 hod.  prerušené, SVK foto, foto, video

16.07.2009      Ladislav Pečenka, 46 r., smer A-F, čas po 12:51 hod. prerušené, SVK mapa, video

26.9.2009       Ivan Gazdík, 44 r., smer A-F, čas 13:29,  SVK video

5.7. 2013        Peter Dolník, 47 r., smer A-F, čas 11:43,  SVK foto, foto

31.7.2016       František Nehaj, 28 r., smer A-F, čas 15:29,  SVK video

16.8.2017      Zuzana Jusková, 43 r., smer A-F, čas 11:16, SVK, video, coach (Zoltán Makai)

13.-14.8.2020      Martin Šugár, 49 r., smer A-F, čas 16:11, SVK, coach (Zoltán Makai)

1.9.2020         Ingrid Nechalová, 35 r., smer A-F, prerušené po 11:17 pre nepriaznivé prúdenia, SVK video (tide 6,3-6,4 m, max. sila vetra 3-5 kt prevažne bezvetrie – potvrdené od Reg Brickell – pilot).

10.9.2020     Ondrej Pék, 47 r., smer A-F, prerušené po 4:12 hodinách, žalúdočná nevoľnosť, SKV (pilot Andy King) coach Dezider Pék

Štafeta

2003     (7plavcov) Ľadové Medvede, Bratislava Tibor Csernák, Eva Steyrerová, Robert Steyrer, Jozef Makai, Ladislav Pečenka, Alexander Kirschner, Pavol Dinka, smer A-F, čas 13:05

2011      (6 plavcov) Ľadové Medvede, Bratislava Ľuboš Klimek, Marek Sámel, Jozef Bartaloš, Robert Mikóczi, Ivan Gazdík, Jozef Lendacký, smer A-F, čas 14:56

 

2016       (6 plavcov) Ľadové Medvede, Bratislava Zoltán Makai, Martin Haizer, Martin Šugár, Ladislav Pečenka, Robert Šupa, Richard Nyáry, smer A-F, čas 13:01, F-A prerušené

 

21.-22.7.2018    (3 plavci) Sportfanatic, Dunajská Streda Richard Nyáry, Dezider Pék, Ondrej Pék, smer A-F 10:14, F-A 12:20 spolu A-F-A 22:34  foto & video, coach (Zoltán Makai)

22.9.2020    (6 plavkýň) SVK Women Relay, Zuzana Jusková, Tatiana Chudá, Nina Chudá, Soňa Rebrová, Zuzana Szabóová, Zuzana Vančová, smer A-F, čas 12:40

Gibraltár

8.8.2008       Ivan Obrtanec, 28 r., čas 4:50 (neoprén)

24.9.2010    Ivan Gazdík, 45 r., čas 6:43 video

24.9.2010    Ladislav Pečenka, 47 r., čas 6:57 video

5.7.2014       Jozef Bartalos, 29 r., čas 6:44 video

1.4.2016       Richard Nyáry, 39 r., čas 3:43 video

2.4.2016       Dezider Pék, 42 r., čas 5:12 video

2.4.2016       Ondrej Pék, 42 r., čas 5:12 video

Loch Ness

20.8.2017     (7 plavcov) Sportfanatic Dunajská Streda, Ondrej Pék, Dezider Pék, Richard Nyáry, Rostislav Vítek, Magda Okurková, Petr Mihola, Radomír Suchopa, Fort Augustus – Lochend, 37 km, čas 10:32, teplota vody 13,3 °C  video fotky

Loch Lochy

24.8.2017     Dezider Pék, Gairlochy – Laggan Locks, čas 5:13, teplota vody 13,8 °C fotky

24.8.2017     Ondrej Pék, Gairlochy – Laggan Locks, čas 5:15, teplota vody 13,8 °C fotky

Rottnest Channel

23.2.2013     Peter Dolník, čas 6:57:55

22.2.2014     Martin Vavrek, čas 8:20:33

21.2.2015     Vladimír Mravec, čas 6:31:53

21.2.2015     Peter Dolník, čas 7:32:03

Catalina

10.9.2016     Peter Dolník, čas 10:06

1.8. 2018     František Nehaj, 30 r., čas 10:35,  SVK

20 Bridges Manhattan Island Swim

30.6.2018     Peter Dolník, čas 9:17:49  – Peter týmto dosiahol titul Triple Crown diaľkového plávania foto

Rapperswil – Zürich

7.8.2011     Ivan Gazdík, čas 11:26:18

5.8.2012     Peter Dolník, čas 11:36:39

4.8.2019     Dezider Pék, čas 9:17:53

4.8.2019     Ondrej Pék, čas 10:10:13

4.8.2019     Robert Šupa, čas 11:11:54

The Clean Half – Hong Kong

8.10.2011     Peter Dolník, čas 5:26:03

South Head Roughwater Swim

15.5.2011     Peter Dolník, čas 3:57:03

Pharos Marathon Swim (Hvar Stari Grad)

Roman Krajčovič 1979

Robert Dinka 1992, 1996, 1997

Zuzana Martinovicova 1992

Juraj Sykora 1993

Peter Smehyl 1997

Pavel Randysek 2001

Martin Stefanak 2002, 2003

Ivana Matikova 2006, 2007

Miroslava Matikova 2006

Alexandra Farkasova 2007, 2008

Alena Hegyiova 2008

Dunaj a priehrady

leto 1984?    Jaroslav  Zeman, Dunaj, Devín – Chľaba za 1 deň. (Nebolo ešte Gabčíkovo) coach Karol Škoda, lekár Jozef Makai

12.8.2006     (6 plavcov) Hanns Pekarek, Gisela Pekarek, Johannes Polak, Tibor Kováčik, Eva Steyrerová, Katka Kuníková – Erster Wiener Donau Schwimm Club 1903 a Ľadové Medvede Bratislava,  (prosím samotných členov štafety o upresnenie), Dunaj – Wien Freudenau – Bratislava Starý Most, čas: 4:06, voda: 15-16°C

12.8.2006     Zoltán Makai, Dunaj, Wien Freudenau – Bratislava, Starý Most, čas: 4:17, voda: 15-16°C

22.6.2013      Ivan Gazdík, Oravská priehrada – Chyžnik, POL – Námestovo SVK, 17 km, čas: 6:34

05.7.2013      Ivan Gazdík, Dunaj – Sap – Kováčov, 99 km, čas 15:48

19.7.2013      Ivan Gazdík, Domaša – Bžany – Autocamping Monika, 12 km, čas 4:40

20.7.2013      Ivan Gazdík, Zemplínska Šírava, Kusín – Biela Hora, 12,2 km, čas 4:30

31.7.2013      Ivan Gazdík, Liptovská Mara, Liptovský Mikuláš – Bobrovník, 9,6 km, čas 4:15

22.-24.8.2014      Ľubomír Klimek, Dunaj – Devín – Ipeľ, 172 km

24.-28.8.2019    Pink ladies štafeta ĽMB Andrea Ostrihoňová, Zuzana Vančová, Zuzana Szabová, Táňa Chudá, Zuzana Jusková, Soňa Rebrová, Dunaj – Devín – Radvaň na Dunaji (145 km) 19 hodín plávania

21.6.2020      Dezider Pék, Ottensteiner Stausee, 14 km, čas 4:33:38

21.6.2020      Peter Plavec, Ottensteiner Stausee, 14 km, čas 4:29:05